Työntekijäesittely: Henna Perkiö

Moikka!

Yli 10-vuotista työtaivaltani Kouvolan Ydinkeskusta ry:llä voisi kuvailla värikkääksi. Tänä aikana olen kokenut paljon positiivisia ja palkitsevia asioita, mutta myös niitä hieman raskaampia asioita. Olen kehittynyt/muuttunut todella paljon työntekijänä, työtehtävissäni sekä ihmisenä. En aikoinaan osannut edes kuvitella työskenteleväni samassa paikassa näin pitkään. Mutta keskustan kehittämistyö, tapahtumien järjestäminen, uuden ideointi, monenlaiset yhteistyöt ja tutuksi tulleet ihmiset on vaikea jättää taakseen. 

Työni yhdistyksessä alkoivat v. 2012 TE-Palveluiden työharjoittelujakson kautta (6 kk), jonka jälkeen jäin osa-aikaiseksi, ja myöhemmin kokoaikaiseksi, toimistotyöntekijäksi. Nykyään toimin yhdistyksen toimistosihteerinä. Työtehtäviäni ovat lyhyesti mm. toimistotyöt, markkinointitehtävät (painotuotteet, mainokset, verkkosivut, some yms.), taloushallinnon ja laskutuksen tehtävät, tiedottaminen, tori- ja katuvuokraustyö, tapahtumien järjestäminen ja niissä työskentely, asiakaspalvelu sekä työpaikkaharjoittelijoiden ohjaus/perehdytys.

Olen koulutukseltani toimistopalveluiden merkonomi sekä matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomi. Näiden lisäksi olen käynyt useita mm. markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan liittyviä koulutuksia. Restonomi-opintojen opinnäytetyön toteutin parini kanssa Kouvolan Ydinkeskusta ry:lle aiheena ”Instagramin hyödyntäminen yritysten markkinoinnissa”. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Instagram-markkinointi ja muut markkinointikeinot lisäävät Kouvolan keskustan yritysten näkyvyyttä ja asiakasvirtaa Kouvolan Asuntomessujen 2019 aikana. Tavoitteena oli parantaa Kouvolan keskustan yritysten ja palveluiden näkyvyyttä sekä lisätä asiakasmääriä asunto-messukesänä 2019. Tämän pohjalta yhdistykselle on luotu mm. KouvolanSome -Instagram-tili.

Olen yleisesti ottaen tarkka ja organisoiva, rakastan listoja ja suunnittelua, niin töissä kun vapaa-ajalla. Luova- ja visuaalinen ala sekä markkinointi kiinnostavat minua. Näitä olenkin opiskellut paljon itsenäisesti ja työni vuoksi. Teen myös kevytyrittäjänä asiakkaille markkinointiin liittyviä tehtäviä ja markkinointimateriaaleja.

Työ yhdistyksessä on hyvin monipuolista, yksikään päivä ei ole samanlainen. Saan vaikuttaa paljon omaan työhöni. Keskusteleva ja avoin ilmapiiri tuo työhön oman rentoutensa ja helpottaa toimiston henkilökunnan keskinäistä kanssakäymistä. Introverttiuteni näkyy myös työnteossani ja asiakaspalvelu tilanteissa. Vaikka saatan vaikuttaa hiljaiselta tavatessamme, saa minulle aina tulla juttelemaan ja kysyä mitä vaan mieleen tulee.

Yhdistyksen toiminnan kehittymisen kannalta toivoisin jäseniltämme ja yhteistyökumppaneiltamme monipuolisempaa osallistumista toimintaan sekä palautteita ja toiveita erinäisistä toiminnoistamme. Vain tällöin tiedämme mihin suuntaan viedä toimintaamme ja tapahtumiamme. Yhteistyöllä pääsemme parempiin tuloksiin ja vaikutamme yhteisiin asioihin!

Terveisin

Henna Perkiö
Toimistosihteeri
puh. 044 311 8250
henna.perkio@kouvolanydinkeskusta.fi