PÄÄKIRJOITUS KESÄKUU 2023

Kouvolan keskustan elinvoimaluku hienoisessa nousussa

Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat (EKK) ry on julkaissut avoimeen menetelmään perustuvaa keskustojen elinvoimalaskentaa vuodesta 2012. Kouvolassa edelliset päivitykset on raportoitu vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2022.

Keskustojen ALL-in-elinvoimalaskenta on avoin ja yksinkertainen. Se perustuu keskustan liiketilaluokitukseen pääkäytön mukaan. Kaupat ja ravintolat (nk. lauantaiyritykset) ovat keskustan elinvoiman kannalta tärkeimpiä. Vapaat (tyhjät) liiketilat laskevat elinvoimaa. Tulos suhteutetaan asukasmäärään. Näin syntyy vertailtavuutta sekä paikalliset ja valtakunnalliset keskiarvot.

Kehityksen suunta on tärkeä: ensin mentiin alaspäin, mutta nyt ollaan hitaassa kehityksessä ylöspäin. Valtakunnalliset ja paikalliset vuosikeskiarvot toistavat tätä trendiä. Valtakunnallisesti kauppojen lukumäärä väheni vuodessa keskimäärin (-3,7 %), ravintolat säilyttivät asemaansa (-0,5 %) ja vapaita liiketiloja keskustoissa on nyt keskimäärin 10,8 %.  

Kouvolassa vapaita liiketiloja on nyt 46 kpl eli 11,9 %. Vähennystä vuoden takaiseen verrattuna on 16 ja viiden vuoden takaiseen verrattuna 6 kpl eli vapaita liikehuoneistoja kaikista liikehuoneistoista oli vuonna 2022 14,86 %. Kouvolassa on siis edelleen keskiarvoa enemmän tyhjiä liikehuoneistoja, vaikka määrä onkin vähentynyt.

Lauantaisin palvelevat kaupatovat vähentyneet viiden vuoden tarkastelujaksolla huomattavasti (-32 kpl). Myös valtakunnallisesti kauppojen lukumäärä on laskenut vuoden aikana 3,7 %, kuten siis myös Kouvolassa, mutta vasta nyt lasku on hidastunut valtakunnan tasolle. Ravintolat ja kahvilat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä, mutta maltillisemmin.

Tuloksistakin voidaan päätellä, että Kouvolan keskusta on säilynyt työssäkäyntialueena ja erilaisten toimistojen ja muiden arkipäivä-luokassa olevien yritysten määrä on kasvanut valtavasti (+ 52) viiden vuoden aikavälillä. Kouvolan elinvoimalukuon heikentynyt, mikä johtuu lauantaisin palvelevien liikkeiden vähentymisestä, mutta puolestaan edellisestä vuodesta hieman kasvanut, johtuen puolestaan tyhjien liikehuoneistojen täyttymisestä. Kouvolan elinvoimaluku oli vuonna 2021 0.93 ja tänä vuonna se siis on 0,98. Valtakunnan keskiarvosta ollaan silti aika kaukana sen ollessa 2,42.

Yleisesti kaikkien kaupunkien tuloksiin vaikutti nyt jo kolme vuotta kestänyt maailman tilanne sekä kaupan rakennemuutos, verkkokaupan yleinen vahvistuminen ja etätyön yleistyminen. Vaikka etätyöläisiä odotetaan edelleen takaisin toimistoihin, lähettipalvelut lisäsivät keskustaravintoloiden liikevaihtoja. Asiakasvirrat saattoivat keskustassa koronavuonna 2020 jopa puolittua, mutta ovat nyt osin jo palautuneet.

ALL-in elinvoimalaskennantulokset ovat työkaluja kaupunkisuunnittelijoille, kaavoittajille ja elinkeinoelämän edustajille sekä havaintomateriaalina kaupunkien päättäjille ja asukkaille. Elinvoimalaskennasta vastaa valtakunnalliselle Elävät Kaupunkikeskustat ry:lle elinvoima-asiantuntija Martti Wilhelms / Salokorpi-Yhtiöt oy ja taulukot löytyvät: http://www.allincityapp.com yhdessä osallistuneiden kaupunkien (35 kpl) kanssa.

Vilkasta kaupallista kesää toivottaen,

Kati Klaavuniemi, toiminnanjohtaja