PÄÄKIRJOITUS LOKAKUU 2023

Kauppias uudistuu joka päivä

Kaupan ala elää edelleen suurta murrosta. Näitä toimintaympäristön muutosvoimia synnyttävät niin taloudellinen, teknologinen, sosiaalinen kuin poliittinen kehitys. Yrittäjien on pystyttävä näkemään entistä selkeämmin ja entistä pidemmälle tulevaisuuteen.

Enää ei kassakone kilise, jos vain seisoo kassakoneen takana. Eikä se kilise silloinkaan, jos hakee uusiin ongelmiin ratkaisuja vanhoista keinoista. Ostovoiman kasvu on hidasta ja fyysisten kansainvälisten toimijoiden määrä Suomessa lisääntyy erityisesti erikoistavarakaupassa. Kuluttaja hyötyy tästä kehityksestä, mutta kaupan katteet pienenevät ja kannattavuus on jatkuvassa paineessa, jos muutoksiin ei reagoida ajoissa.

Suhde omistamiseen muuttuu

Vastuullinen toiminta on tänä päivänä jo välttämätön edellytys yrityksen menestykselle ja sen merkitys tulee yhä kasvamaan. Vertaiskauppa ja jakamistalous kasvavat, mikä voi viedä markkinoita perinteisiltä kaupoilta mutta toisaalta myös avata uusia, innovatiivisia mahdollisuuksia.

Varsinkin nuorten kuluttajien suhde omistamiseen on muuttunut. Vaatteisiin, autoihin, asuntoihin jne. ei enää luoda tunnesuhdetta, joka estäisi niiden jälleenmyynnin vaan pyritään omistamaan vähemmän ja järkevämmin. Myös uudenlaisten rahoitusratkaisujen yleistyminen esimerkiksi autokaupassa ja muidenkin kestokulutushyödykkeiden kaupassa muuttaa suhdetta omistamiseen.

Digitalisoituminen kiihtyy

Digitaalisuus muokkaa voimakkaimmin kaupan toimintaympäristöä ja toimintaedellytyksiä. Tekninen kehitys tuo mukanaan myös mahdollisuuksia erikoiskaupalle, kun maksu- ja toimitustapoihin tulee vaihtoehtoja. Kaupan keräämän asiakastiedon osaavan analysoinnin merkitys kasvaa ja asiakas haluaa tiedosta myös itselleen hyötyä. Verkossa toimivat kaupat muuttuvat entistä palvelevimmiksi, elämyksellisemmiksi ja kansainvälisemmiksi. Esimerkiksi Live shopping kasvaa ja kehittää sosiaalisen median myyntikanavia.

Nykyään kauppias voi tunnistaa asiakkaansa tarpeet seuraamalla ostodataa ja tarjota näin jatkuvaa palvelua. Esimerkiksi kukkakauppa voi tarjota asiakkaalleen sopivan sävyistä kimppua tasaisin väliajoin tai kodinkonemyyjä ehdottaa laitteiden uusimista oikea-aikaisesti. Täytyy vain kerätä dataa asiakkaiden ostoksista ja optimoida sen käyttö.

Mieti uusiksi

Uskon, että palvelut ovat kaupan kilpailukeinoista niitä, joiden merkitys korostuu eniten. Hinta on enää hygieniafaktori, tosin tärkeä sellainen. Jos sinulla on liian kalliit hinnat, olet heti ulkona kilpailusta. Jos tuotteittesi hinta-laatu-suhde on ongelmallinen, olet ulkona kilpailusta. Mutta yksin edullisella hintatasollakaan et pärjää, sillä asiakas olettaa liian edullisten tuotteiden olevan ongelmallisia vastuullisuuden näkökulmasta.

Tulevaisuudessa menestyvät ne toimijat, jotka pystyvät mukautumaan asiakkaiden tarpeisiin. Kaupan alan on muututtava entistä ketterämmäksi ja joustavammaksi ideoimalla uusia tapoja erottua, löytyä ja tarjota asiakkailleen jotain vielä enemmän.

Toinen jo pidempään nähty trendi on kaupan alan myymälätyyppien eriytyminen. Isot marketit tulevat jatkossakin laajentamaan tuotevalikoimaansa, jolla katetaan yhä enemmän erikoiskaupan tarjontaa. Erikoiskaupan kilpailuetu syntyy siis tulevaisuudessa entistä vahvemmin asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen kautta. Tarjoamalla asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua voi pienikin erikoiskauppa kilpailla kaupan jättiläisten kanssa. Tässä hyvä apu on digitalisaatio. Kannattaa siis ottaa Facebookin algoritmit, hakukoneoptimointi, sähköpostimarkkinointi ja muut digitaalisen markkinoinnin keinot haltuun printin ohella. Ja muista somessa: yrityksen tarinat, henkilöt, inhimillisyys ja säröisyys kiinnostavat enemmän kuin pelkästään myytävät tuotteet tai palvelut.