PÄÄKIRJOITUS HELMIKUU 2023

Tapahtumalla on merkitystä

Kouvolassa järjestetään vuosittain satoja pienempiä ja suurempia tapahtumia. Harvoin pohditaan, mikä on niiden merkitys. Monesti ajatellaan, että tapahtuma automaattisesti hyödyttää sen järjestäjää, muttei ympäristössä olevia yrityksiä. Harva tapahtuma tuo alueelle taloushyötyjä ilman yhteistyötä ympäröivän elinkeinoelämän kanssa.

Tapahtumat lisäävät vauhtia aluetalouden rattaisiin ja siten myös verotuloihin. Lisäksi isoilla kansainvälisillä ja kansallisillakin tapahtumilla voidaan vaikuttaa isäntäkaupungin mielikuvaan turistikohteena ja jopa houkuttelevana yritysten sijoittumispaikkana ja investointikohteena. Tapahtumat ja niihin liittyvä näkyvyys ja myönteiset kokemukset ovat tärkeitä tekijöitä houkuttelevuuden ja vetovoiman taustalla.

Kilpailu isoista ja merkittävistä tapahtumista on kovaa. Myös Kouvola joutuu käymään kisaa isommista tapahtumista ja yleensä kilvan voittaa kaupunki, joka pystyy tarjoamaan parhaimmat puitteet ja tuen tapahtumille. Pienemmät tapahtumat muokkaavat mielikuvia, ovat hyviä testejä tapahtumien toimivuudesta ja samalla opettavat kaupunkilaisia osallistumaan.

Tapahtumat tuovat taloudellista hyvää alueelle, sillä niistä hyötyy hotelli- ja ravitsemustoiminta, henkilö- ja muu liikennöinti, vähittäiskauppa jne. Tästä rahasta päätyy arvonlisä-, yhteisö- ja tuloveroina valtion ja kuntien kassaan suuri osa, sillä yleensä ihmiset asuvat samalla paikkakunnalla, jossa käyvä työssä. Olipa tapahtuma suuri tai pieni, siihen pätevät aina samat laskentakaavat ja hyötyperiaatteet.

Miten yrittäjä voi hyötyä tapahtumista?

Pienyrittäjällä markkinoinnin kustannukset tuntuvat usein valtavilta panostuksilta. Ja tapahtumien toivotaan tuovan ihmisiä keskustaan ilman, että täytyy tehdä mitään ylimääräisiä kikkailuja. Nykyään kuitenkin ihmiset saavat niin paljon markkinointiviestejä, että enempi on parempi. Mitä useampaa kautta viesti tulee, sitä varmemmin se jää mieleen.

Tapahtumaa markkinoidaan, se tuo ihmisiä viihtymään keskustaan ja yhteismarkkinoinnin ansiosta yleisö tietää, mitkä liikkeet ovat tapahtumassa mukana. Yhteismarkkinoinnissa kustannukset jakautuvat osallistuvien yritysten kesken, samoin markkinoinnista saatu hyöty jakaantuu, kun yritykset huomataan osana isoa joukkoa.

Mutta monesti pelkkä tapahtuma, siihen liittyvä markkinointi ja oven auki pitäminen ei riitä saamaan yrityksen kassaa kilisemään. Me yhdistyksenä saadaankin paljon palautetta siitä, että oli kiva tapahtuma, mutta se ei näkynyt yrityksissä mitenkään. Ja tätä palautetta antaa myös tapahtumissa käyvä yleisö, joka odottaa tapahtuman jatkuvan alueen yrityksissä. Kannattaa miettiä, miltä yrityksessäsi näyttää, millaisia tarjouksia se tarjoaa ja mikä on se tavoite, miksi tapahtumaan osallistutaan tai miksei osallistuta. Koska yhteinen tavoitehan on saada ihmiset viihtymään ja kuluttamaan. Ei sellaisia tapahtumia kannata järjestää, jotka yritykset kokevat hyödyttömiksi.

Yhdistyksemme toiminnanjohtaja Kati Klaavuniemi talvella 2023

Ideoidaan yhdessä, miten sinun yrityksesi voisi hyötyä tapahtumista vuonna 2023.

Kati Klaavuniemi
toiminnanjohtaja